6.07.2012

Kung Di Ka Magtitino sa Pag-aaral...

Eto lang kababagsakan mo! Kaya umayos ka...


Buti nag-ayos ako sa pag-aaral ko ng Accountancy. Ayokong bumagsak bilang tindera lang hahaha.