6.09.2012

Kinds of Working Peeps

Eto mga itsura ng mga nagsisipagtrabaho. Sa tingin mo ano ka dito?