3.01.2012

Bob Ong's Message to All

May mensaheng gustong iparating si Bob Ong sa lahat ng mga estudyanteng naghahanda para sa mga nalalapit na eksamin sa buhay at sa paaralan. Ipinadala ang mensahe para sa isang essay-writing contest sa UP School of Economics na syang binasa ni G. Pats Alcantara.

Paalala na ang bidyong nakalapat dito ay hindi akin at ito'y mula sa opisyal na site ni Bob Ong sa Multiply.

Para sa buong detalye, i-click ang link na itoMy favorite line: Magsulat kayo na ang lahat ay magbabasa, na lahat ay maniniwala, na lahat ay magbabago.