8.21.2011

kung itong dalawa lang ang magiging imperfection sa partner mo, ano pipiliin mo: babaero/manlalake o sinungaling?

wala

ask and it shall be answered LOL XD